Hallitus päätti 13.9.2018 pidetyssä kokouksessa, että vesiliittymä suljetaan siitä hetkestä, viiden viikon kuluttua kun vesiliittymän sulkemisuhasta on ilmoitettu asiakkaalle. Sulkemisuhasta ilmoittaa              tilitoimisto asiakkaalle ensimmäisen maksukehotuksen yhteydessä. (Vesihuoltolaki 119/2001 26§ 1-2 mom).

Jos asiakkaalta on ehditty sulkea vesiliittymä maksamattoman laskun vuoksi, niin hallitus                         päätti, että asiakkaalta peritään 250,00 euron avaamismaksu liittymän avaamisesta. Asiakkaan pitää maksaa vesiosuuskunnan tilille avaamismaksu ennen liittymän avaamista.

Me kaikki vaikutamme viemärin, pumppaamoiden ja puhdistamon kuntoon sekä puhdistetun veden laatuun

Kiinteistökohtaiset pumppaamot ovat osa yhteistä jätevesijärjestelmäämme, joten niistä kannattaa pitää hyvää huolta.  Kunnalliset jätevedenpuhdistamomme puhdistavat tehokkaasti kiinteistöjen jäte- ja talousvedet, mutta puhdistamoiden toiminta häiriintyy helposti, jos sinne johdetaan muuta, kuin talousjätevesiä. Kun pidämme huolta, ettei viemäriin joudu mitään sinne kuulumatonta, varmistamme samalla, että pumppaamoiden huoltokustannukset eivät nouse – se on edullisempaa meille kaikille!

Viemäriin saa johtaa:
– peseytymisessä käytetty vesi
– siivousvedet
– astian- ja pyykinpesuvedet
– WC:n huuhteluvesi jätöksineen
– WC-paperi

Viemäriin ei saa johtaa:
– pumpulipuikkoja
– käsipyyhepaperia
– sukkahousuja ym. tekstiilejä
– vaippoja, terveyssiteitä
– kondomeja
– tulitikkuja
– hiekkaa, rasvaa
– muoveja
– ruoan tähteitä
– palavat nesteet, maalit, öljyt
– ym. materiaaleja ja nesteitä