PÖLJÄN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Aika: 19.6.2019 klo 18:00

Paikka: Siilinjärven kunnantalo, os. Kasurilantie 1, 71801 Siilinjärvi

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.
 6. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille
 7. Talousarvion käsitteleminen vuodelle 2019
 8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. Päätetään ylijäämän/alijäämän käyttämisestä.
 9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
 10. Erovuoroiset hallituksen jäsenet
 11. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet
 12. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
 13. Päätetään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
 14. Esitellään talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019
 15. Muut asiat.
 16. Kokouksen päättäminen.

7.6.2019 Hallitus