Osuuskunnan järjestelmään saadaan pohjavettä Pohjolanmäen vedenottamosta ja tarvittaessa Siilinjärven kunnan verkostosta. Veden riittävyys ja laatu ovat vastanneet vaatimuksia.

Lainsäädäntö (vesihuoltolaki 119/2001, terveydensuojelulaki 763/1994) edellyttää talousveden laadunvalvontaa, säännöllistä vesinäytteiden ottamista ja analyysiä.

Talousveden laatututkimukset:

25.3.2019 Verkostovesi, Pöljän koulun keittiö
25.3.2019 Raaka ja lähtevä vesi

28.1.2019, Kuuslahden ylävesisäiliö sekä Pyylammen paineenkorotusasema

19.11.2018, Pöljän koulu
19.11.2018, Pajulahden liittymä

5.10.2018, Kuuslahden koulu
5.10.2018, ylävesisäiliö

23.1.2018 A
23.1.2018 B

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

Jos havaitset muutoksia veden laadussa, ota yhteyttä päivystykseen: puh. 050 325 2919