Puhdasta vettä
jo yli 30 vuotta

Tiedote.

Pöljän vesiosuuskunnassa juomaveden keittokehotus Marjomäki-Pohjois-Sänkimäki alueelle on päättynyt, vettä voi käyttää normaalisti. Terveisin Pöljän vesiosuuskunta www.poljanvesiosuuskunta.fi

Pöljän vesiosuuskunta

Pöljän vesiosuuskunta toimii Pohjois-Savossa, pääosin Siilinjärven kunnan pohjoisosassa. Osuuskunta on perustettu vuonna 1987. Jäsenmäärä kaikkiaan vuonna 2018 on 952 kpl, joista vesi-/jätevesiverkostoon on liittynyt 863 taloutta. Vesijohtoa talojohtoineen ja linjoineen on yli 300 km, viemärilinjaa hieman vähemmän. Viemäriliittyjistä osa käyttää omaa vettä tai on kytkettynä Siilinjärven vesijohtoverkkoon.