Hallitus päätti 13.9.2018 pidetyssä kokouksessa, että vesiliittymä suljetaan siitä hetkestä, viiden viikon kuluttua kun vesiliittymän sulkemisuhasta on ilmoitettu asiakkaalle. Sulkemisuhasta ilmoittaa              tilitoimisto asiakkaalle ensimmäisen maksukehotuksen yhteydessä. (Vesihuoltolaki 119/2001 26§ 1-2 mom).

Jos asiakkaalta on ehditty sulkea vesiliittymä maksamattoman laskun vuoksi, niin hallitus                         päätti, että asiakkaalta peritään 250,00 euron avaamismaksu liittymän avaamisesta. Asiakkaan pitää maksaa vesiosuuskunnan tilille avaamismaksu ennen liittymän avaamista.