Kuuslahden alueen asukkaita kehotetaan keittämään juomavedeksi tarkoitettu vesijohtovesi. Peseytymiseen tarkoitettua vettä ei tarvitse keittää. Keittokehotus on varmuustoimenpide ja se johtuu vesiputken korjaustöistä.

Keittokehotus jatkuu vesinäytteiden tutkimustulosten valmistumiseen saakka ja sen loppumisesta ilmoitetaan erikseen.