Pöljän vesiosuuskunnan muutama vuosi sitten vaihdettu linja- ja välipumppaamoiden hälytysjärjestelmä on osoittautunut epäluotettavaksi, jonka vuoksi pumppaamoihin on asennettu vilkkuvat hälytysvalot.

Asukkaita kehotetaan tarkkailemaan pumppaamoiden hälytysvaloja ja ilmoittamaan vilkkuvasta valosta viipymättä puhelimitse numeroon: 0500 277 477.

Kuuslahden linja- ja välipumppaamoissa on alkuperäinen hälytysjärjestelmä ja se toimii normaalisti.

Hallitus päätti 13.9.2018 pidetyssä kokouksessa, että vesiliittymä suljetaan siitä hetkestä, viiden viikon kuluttua kun vesiliittymän sulkemisuhasta on ilmoitettu asiakkaalle. Sulkemisuhasta ilmoittaa              tilitoimisto asiakkaalle ensimmäisen maksukehotuksen yhteydessä. (Vesihuoltolaki 119/2001 26§ 1-2 mom).

Jos asiakkaalta on ehditty sulkea vesiliittymä maksamattoman laskun vuoksi, niin hallitus                         päätti, että asiakkaalta peritään 250,00 euron avaamismaksu liittymän avaamisesta. Asiakkaan pitää maksaa vesiosuuskunnan tilille avaamismaksu ennen liittymän avaamista.