Me kaikki vaikutamme viemärin, pumppaamoiden ja puhdistamon kuntoon sekä puhdistetun veden laatuun

Kiinteistökohtaiset pumppaamot ovat osa yhteistä jätevesijärjestelmäämme, joten niistä kannattaa pitää hyvää huolta.  Kunnalliset jätevedenpuhdistamomme puhdistavat tehokkaasti kiinteistöjen jäte- ja talousvedet, mutta puhdistamoiden toiminta häiriintyy helposti, jos sinne johdetaan muuta, kuin talousjätevesiä. Kun pidämme huolta, ettei viemäriin joudu mitään sinne kuulumatonta, varmistamme samalla, että pumppaamoiden huoltokustannukset eivät nouse – se on edullisempaa meille kaikille!

Viemäriin saa johtaa:
– peseytymisessä käytetty vesi
– siivousvedet
– astian- ja pyykinpesuvedet
– WC:n huuhteluvesi jätöksineen
– WC-paperi

Viemäriin ei saa johtaa:
– pumpulipuikkoja
– käsipyyhepaperia
– sukkahousuja ym. tekstiilejä
– vaippoja, terveyssiteitä
– kondomeja
– tulitikkuja
– hiekkaa, rasvaa
– muoveja
– ruoan tähteitä
– palavat nesteet, maalit, öljyt
– ym. materiaaleja ja nesteitä