Osuuskunnan tavoitteena on turvata asiakkailleen riittävä määrä laatuvaatimukset täyttävää talousvettä kohtuullisin kustannuksin.