Huolehditaan yhdessä

Me kaikki vaikutamme viemärin, pumppaamoiden ja puhdistamon kuntoon sekä puhdistetun veden laatuun

Kiinteistökohtaiset pumppaamot ovat osa yhteistä jätevesijärjestelmäämme, joten niistä kannattaa pitää hyvää huolta.  Kunnalliset jätevedenpuhdistamomme puhdistavat tehokkaasti kiinteistöjen jäte- ja talousvedet, mutta puhdistamoiden toiminta häiriintyy helposti, jos sinne johdetaan muuta, kuin talousjätevesiä. Kun pidämme huolta, ettei viemäriin joudu mitään sinne kuulumatonta, varmistamme samalla, että pumppaamoiden huoltokustannukset eivät nouse – se on edullisempaa meille kaikille!

Viemäriin saa johtaa:
– peseytymisessä käytetty vesi
– siivousvedet
– astian- ja pyykinpesuvedet
– WC:n huuhteluvesi jätöksineen
– WC-paperi

Viemäriin ei saa johtaa:
– pumpulipuikkoja
– käsipyyhepaperia
– sukkahousuja ym. tekstiilejä
– vaippoja, terveyssiteitä
– kondomeja
– tulitikkuja
– hiekkaa, rasvaa
– muoveja
– ruoan tähteitä
– palavat nesteet, maalit, öljyt
– ym. materiaaleja ja nesteitä