Vesiliittymän sulkeminen maksamattoman laskun vuoksi

Hallitus päätti 13.9.2018 pidetyssä kokouksessa, että vesiliittymä suljetaan siitä hetkestä, viiden viikon kuluttua kun vesiliittymän sulkemisuhasta on ilmoitettu asiakkaalle. Sulkemisuhasta ilmoittaa tilitoimisto asiakkaalle ensimmäisen maksukehotuksen yhteydessä. (Vesihuoltolaki 119/2001 26§ 1-2 mom).

Jos asiakkaalta on ehditty sulkea vesiliittymä maksamattoman laskun vuoksi, niin hallitus päätti, että asiakkaalta peritään 250,00 euron avaamismaksu liittymän avaamisesta. Asiakkaan pitää maksaa vesiosuuskunnan tilille avaamismaksu ennen liittymän avaamista.