Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteriseloste. Laatimispäivä 10.4.2018, päivitetty 17.7.2018 (kohta 2).

1. Rekisterinpitäjä
Pöljän Vesiosuuskunta
Pohjolanmäentie 50
71820 Pöljä
Suomi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Pöljän vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ks. yhteystiedot

3. Rekisterin nimi
Pöljän Vesiosuuskunnan jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Pöljän Vesiosuuskunnan jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja yhteydenottojen hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti
– henkilötunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka osakas itse ilmoittaa sopimusta tehdessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Pöljän Vesiosuuskunnan jäsenrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän (Win XP) suojausohjelmiston avulla.
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää salasanan syöttämistä.
Järjestelmä on myös suojattu palomuurein (Win XP oma).
Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.