Vedenlaatu

Osuuskunnan järjestelmään saadaan pohjavettä Pohjolanmäen vedenottamosta ja tarvittaessa Siilinjärven kunnan verkostosta. Veden riittävyys ja laatu ovat vastanneet vaatimuksia.

Lainsäädäntö (vesihuoltolaki 119/2001, terveydensuojelulaki 763/1994) edellyttää talousveden laadunvalvontaa, säännöllistä vesinäytteiden ottamista ja analyysiä.

Jos havaitset muutoksia veden laadussa, ota yhteyttä päivystykseen: puh. 050 325 2919

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

Talousveden laatututkimukset:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018